Մեգանի օրենքի ժխտում

Օրենքի ժխտման մասին կարդացե՛ք էջի վերջում:

Ձեր տեղեկության համար: Կալիֆորնիայի արդարադատության նախարարությունը ոչ մի գնահատում չի կատարում այն վտանգի մասին, թե արդյոք այս կայքի դատապարտված սեռական բռնության հանցագործներն ապագայում կարող են կրկին հանցանք գործել:

Օրենքի ժխտման թույլատրելի սահմաններըԱյս կայքում երևում են միայն այն հանցագործները, ովքեր, ըստ Կալիֆորնիայի օրենք, պարտավորված են գրանցվել կայքում: Ըստ նահանգային օրենքի` հանցագործների մի մասին չի պարտադրվում հանրայինացնել իրենց տվյալները, այդ իսկ պատճառով նրանք այս կայքում ներառված չեն: Նահանգային օրենքը չի թույլատրում հանրային դարձնել այն հանցանքները, որոնց համար դատավճիռը կայքի գրանցում չի պահանջում:

Սխալներ և բացթողումներ: Դպրոցների, զբոսայգիների, եւ փողոցների քարտեզի տվյալների մասին տեղեկությունը ստացվում է ԹոմԹոմի հետ կնքած լիցենզային պայմանագրով ստացած թույլտվությամբ: Այս կայքում եղած այլ տեղեկությունները կազմված են տեղական իրավապահ մարմինների գործունեության մասին զեկույցների հիման վրա: Այդ տեղեկությունների մեծ մասը հավաքվում է այն մարդկանցից, ումից պահանջվում է կայքում գրանցվել որպես սեռական հանցագործներ եւ տարվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ տեղի իրավապահներին տեղեկացնել իրենց հասցեների եւ այլ տեղեկությունների մասին: Քանի որ կայքի ինֆորմացիան հաճախ է փոխվում, եւ ստացված տվյալներում կարող են բացթողումներ լինել, Կալիֆորնիայի արդարադատության նախարարությունը տեղեկություն չի տրամադրում այն մասին, թե արդյոք այդ տվյալները ամբողջական և ճշգրիտ են: Ո՛չ Կալիֆորնիայի արդարադատության նախարարությունը, ո՛չ Կալիֆորնիայի նահանգը պատասխանատվություն չեն կրում այս կայքի սխալների կամ բացթողումների համար:

Ինքնության շփոթում: Չափազանց ուշադիր է պետք լինել տվյալների օգտագործման ժամանակ, քանի որ, հիմնվելով միայն անվան, տարիքի կամ հասցեի տվյալների վրա, կարող է ինքնության շփոթում տեղի ունենալ:

Սխալների ուղղում: Եթե դուք գտնում եք, որ տվյալ կայքում որևէ տվյալ սխալ է, խնդրում ենք դիմե՛ք ոստիկանական բաժանմունք կամ կապնվե՛ք Արդարադատության նախարարություն հետևյալ էլ-փոստով:MegansLaw@doj.ca.gov

Օրինական և ապօրինի օգտագործում: Այս կայքում եղած ինֆորմացիան հասանելի է միայն հանրությանը պաշտպանելու նպատակով: Յուրաքանչյուրը, ով այս ինֆորմացիան կօգտագործի հանցագործություն կատարելու կամ հանցագործներին և իրենց ընտանիքներին հետապնդելու նպատակով, կենթարկվի քրեական հետապնդման և քաղաքացիական պատասխանատվության: Ցանկացած անձ, ումից պահանջվում է գրանցվել այս կայքում` համաձայն քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի, այս կայքը այցելելու դեպքում կպատժվի 1000 դոլարը չգերազանցող սահմանված պատժագումարով, վեց ամսից ոչ ավել ազատազրկմամբ կամ և՛ ազատազրկմամբ, և՛ պատժագումարով: (Քր. օրենս., §290.46(ի):)Կարդացի և համաձայն եմ պայմանների հետ: