Trang Chủ Luật Megan

Chào mừng tới trang web chính thức của Bộ Tư Pháp California nơi sẽ cung cấp các thông tin về tội phạm xâm hại tình dục ở tiểu bang California.Thông tin ở đây được cung cấp bởi các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và các tổ chức khác. Theo luật tiểu bang California, Bộ Tư Pháp có quyền cung cấp thông tin liên quan tới tội phạm xâm hại tình dục được yêu cầu khai báo. Thông tin cụ thể về địa chỉ nhà sẽ đưa chi tiết về 42,037 tội phạm xâm hại. Thông tin thêm 11,678 những tội phạm xâm hại mà website này đề cập đến được xếp theo mã ZIP, thành phố và bang của họ. Tuân thủ theo Penal Code § 290.46, thông tin có tính gần đúng 36,560 tội phạm xâm hại khác không thuộc về website này và không thể thông báo trên đây nhưng được nắm bắt bởi nhân viên thực thi pháp luật. Bộ Tư Pháp không cam đoan các thông tin ở các website liên quan được giữ kín. Một vài trang web cung cấp thông tin tội phạm tình dục sử dụng tài liệu từ các nguồn không chính thức nên thông tin đa số là cũ. Website này thường xuyên đưa thông tin cập nhật hằng ngày và được trích từ cơ sở dữ liệu toàn bang với mục đích duy nhất là thực thi pháp luật.

Khi đã đọc và đồng ý với lời tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trang kế tiếp, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm kẻ xâm hại theo tên, mã ZIP, thành phố/bang, hay theo hồ sơ cá nhân của từng người, và dùng ứng dụng bản đồ để tra địa điểm của chúng đối với những kẻ mà pháp luật cho phép hiển thị nơi ở của họ. Theo luật, người đã khai báo thì bị cấm truy cập vào các trang web công khai tội phạm xâm hại. Tuy nhiên, người đi khai báo thì được phép xem các thông tin Trang Chủ của Luật Megan.

Không phải tất cả người phạm tội tình dục đã bị bắt và kết án. Đa số tội phạm tình dục do người trong gia đình, bạn bè hoặc người quen của nạn nhân gây ra. Hãy chắc chắn nhấp vào các liên kết ở bên trái để biết thêm chi tiết về Làm Sao Để Bảo Vệ Chính Quý Vị và Gia Đình Quý Vị, Các Dữ Kiện về Người Phạm Tội Tình Dục, Các Câu Hỏi Thường Gặp, và Các Đòi Hỏi Về Sự Đăng Ký của Người Phạm Tội Tình Dục ở California.

Website này đề cập đến những người khai báo đang vi phạm các yêu cầu của việc khai báo. Vui lòng thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương nếu quý vị có bất cứ thông tin về họ.

CHÚ Ý: Các công ty tư nhân không được ủy quyền để có thể xóa tên người khai báo khỏi website này. Để làm được điều đó, người khai báo phải nộp đơn xin loại trừ với DOJ và nếu họ đáp ứng được yêu cầu của California Penal Code khoản 290.46 (e), DOJ sẽ xóa tên họ khỏi trang này. Tuy nhiên, một khi đã chính thức công nhận là loại trừ, người đó vẫn phải có nghĩa vụ khai báo là tội phạm xâm hại tình dục tuân theo Khoản 290 và các đạo luật hiện hành khác. Nếu yêu cầu khai báo được chấp dứt bởi tòa án, người khai báo có thể liên lạc DOJ để được xem xét hồ sơ khai báo đê nhận sổ lưu quá trình khai báo. Để biết thêm thông tin về sổ lưu quá trình khai báo, vui lòng ghé trang Bộ Trưởng Bộ tư Pháp tại: http://oag.ca.gov/fingerprints/security.

Để Nhìn Rõ Nhất Hãy Dùng:

Độ phân giải của màn hình là 1024 x 768 pixels hoặc cao hơn Internet Explorer 5.0 hoặc cao hơn Netscape 6.1 hoặc cao hơn

Điền vào vị trí định vị người phạm tội tình dục theo Đạo Luật Megan của California.